Veilig Sport Klimaat


Bij GV SALTO hechten wij veel waarde aan een positief en veilig sportklimaat waarbij iedereen met plezier en veilig kan sporten. Om dit te kunnen waarborgen hebben wij een aantal kernwaardes opgesteld waar al onze train(st)ers zich aan houden. Deze zijn gebaseerd op de Gedragscode Sociale Veiligheid van de gemeente Amsterdam en NOC*NSF, welke al onze train(st)ers ook ondertekend hebben.
Al onze train(st)ers zijn gediplomeerd via de KNGU en hebben allemaal een VOG, welke geregeld vernieuwd wordt.
Ook hebben wij per 2022 een Vertrouwenscontactpersoon waar alle betrokkenen van GV SALTO heen kunnen stappen wanneer zij iets tegenkomen waar ze het niet mee eens zijn, of er iets is gebeurd. De vertrouwenscontactpersoon zal dan samen kijken naar mogelijke of noodzakelijke verdere stappen en fungeren als een tussenpersoon, of alleen iemand om mee te praten.

Onze kernwaardes zijn: Omgangsregels voor sporters:

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Alle verenigingen zijn verplicht om een vertrouwenscontactpersoon (vcp) aan te stellen naar aanleiding van het project “Veilig Sportklimaat”. Deze VCP is iemand die fungeert als tussenpersoon of verwijst naar de juiste instantie, indien er problemen/conflicten op de turnvereniging zijn, die niet besproken kunnen worden met de leiding of het Bestuur.

Mijn naam is Thea van Waveren en ben al vele jaren lid van een andere turnvereniging in Amsterdam. In januari 2022 heb ik het certificaat (als VCP) behaald.
U/je kunt contact opnemen met mij op dit privé e-mailadres (vcp@gvsalto.nl) en ik zal binnen een week contact met u/jou opnemen.